Pregledate: NIFTY

Prenatalna briga

NIFTY, prenatalni test koji je neinvazivan test, a koristi se za otkrivanje mogućih trisomija ploda poslije 10. sedmice trudnoće. O ovoj vrsti testiranja razgovarali smo sa doktorom Taibom Delićem, ravnateljem Poliklinike Sunce u Sarajevu.