Pregledate: Razvoj bebe

Beba
PANDAS sindrom

PANDAS predstavlja skraćenicu za dječji autoimuni neuropsihijatrijski poremećaj povezan s beta-hemolitičkim streptokokom skupine A. Riječ je o poremećaju koji uključuje…

1 2 3 24