fbpx

Dobili ste rezultate Nifty testa i šta sada?

0

Stigao vam je rezultat gentskog testa!

Kao i u preko 2.000.000 drugih slučajeva, NIFTY test je i vama izdao rezultat.

Prilično je jednostavan – na tri strane.

Ništa vam nije jasno!?

“Da li “low risk” znači da rizik ipak postoji?”

“Zašto nije sve obilježeno sa 100% na testu?”

“Ko će mi rezultat protumačiti? Hoće li moj doktor znati o čemu se ovde radi?”

“Da li je moja beba dobro?”

Sa pitanjima koja ste ovdje pročitali susreće se i stotine trudnica iz Bosne i Hercegovine svakog mjeseca. Ali mi ćemo vam pružiti odgvore na sva pitanja u vezi sa rezultatima kao i kada ste se informisali o Nifty testu.

Prva i veoma važna stvar da znate je sljedeće: ako je NIFTY Plus rezultat došao direktno na vaš mail, tj. ako je vama direktno poslat rezultat testa, to znači da je test uredan!

Svaki rezultat koji bi imao bilo kakvu, pa i najblažu zdravstvenu indikaciju, direktno bi se se slao vašem doktoru koji bi onda preduzeo dalje korake. Ništa nije prepušteno slučaju i postoji cijeli mehanizam predviđen za svaku mogućnost.

Rezultat koji imate pred sobom je proizvod izuzetno detaljne i precizne analize podataka dobijenih cjelokupnim sekvencioniranjem genoma slobodnog ćelijskog DNK vaše bebe, koja je izolovana iz vaše krvi.

Taj rezultat prikazuje nivo rizika za pojavu povećanja broja hromozoma 21, 18, 13, 9, 16 i 22.

Osim ovoga, pokazuje nivo rizika za povećani i umanjeni broj spolnih hromosoma.

Takođe, prikazuje nivo rizika za pojavu strukturalnih promjena, oštećenja, samih hromosoma koje nazivamo mikrodelecijama.

Idealno je da za svaki od ovih parametara imate rezultat “LOW RISK” – “NIZAK RIZIK”.

Uz ove rezultate, ako ste se za to odlučili, dobićete i informacije o spolu bebe.

U slučaju da nosite blizance, rezultat će biti isti, ali će sadržati informacije o hromosomima 21, 18 i 13, kao i o prisustvu Y hromozoma (prikazuje da su jedan ili oba ploda muškog spola).

Ovakav rezultat će i vama već biti prilično jasan, ali mi ćemo vas svakako pozvati i objasniti vam sve do detalja.

Samim tim možete biti sigurni da, kada rezultat odnesete svom doktoru, on ili ona će odmah moći da vam kažu sve detalje u vezi sa rezultatom, ali i osim toga moći će da vam potvrdi da je sa vašom bebom sve u najboljem redu.

Upravo zbog izuzetno visokog kvaliteta performansi NIFTY testa, doktori se na njega i oslanjaju. Stručnjaci koriste NIFTY test u svojoj praksi, jer znaju da je upitanju test koji im pruža potpunu pouzdanost u izdavanju rezultata nakon poslatog uzorka. Uz to, znaju da im pruža maksimalan kvalitet analize bebinog DNK, a time osigurava najbolji kvalitet rezultata koji ste dobili. Osigurava bezbrižnost i vama I doktoru koji prati vašu trudnoću-

NIFTY nije samo test koje je izdao najveći broj rezultata na svijetu, već je i test koji je ispitan kroz najveću kliničku studiju na svijetu, u koju je uključeno 147.000 trudnica.

Ovako ozbiljni i kritički procijenjen test ne može se predstavljati sa nekim nerealnim nivoima pouzdanosti, pa samim tim nije moguće reći da išta od rezultata može biti obilježeno sa 100%. Nema testa na svijetu, bilo da je genetski, biohemijski, mikrobiološki ili neke druge vrste koji je 100% pouzdan.

Niko nikada nije napravio test koji ima ovakvu vrstu pouzdanosti.

Nema je ni NIFTY.

Ali zato NIFTY ima pouzdanost koja daleko prevazilazi 99%.

Zbog toga se doktori, ali i buduće mame, oslanjaju na NIFTY test jer znaju da će, kada daju uzorak, dobiti pouzdan i kvalitetan rezultat , te će nastaviti bezbrižno kroz trudnoću. Sigurni su da za tim koji provodi NIFTY test, svaka beba i svaka mama su najvažnije, jer za njih klijenti nisu brojevi već ljudi!

Više informacija možete pronaći na www.nifty-test.ba

http://www.nifty-test.ba/

Komentari

Share.