fbpx

Dječiji vrtić Sunce

0

O NAMA

P.U. – Dječiji vrtić “Sunce”  je predškolska ustanova u privatnoj svojini, formirana kao odraz potrebe i želje sve većeg broja roditelja da se njihova djeca uključe u organizovan predškolski odgoj i obrazovanje.

Stručan kadar koji realizira odgojno-obrazovni rad u vrtiću “Sunce”, raznovrsni kreativni, edukativni i rekreativni programi, atraktivna lokacija, te prostor namjenski opremljen za smještaj i rad sa djecom predškolskog uzrasta, temelj su i polazna osnova za daljnje uspješno funkcionisanje vrtića “Sunce”, te njegovo kvalitetno integrisanje u jedinstven odgojno-obrazovni sistem u našoj državi.

Mi nastojimo da doprinesemo ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja, a to je svestrani razvoj ličnosti, njeno osposobljavanje za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.            Naše ambicije i planovi su da djeci obezbijedimo najviši nivo vaspitanja, kulture i obrazovanja, kroz igru, pjesmu i druženje, što podrazumijeva kreativno i stručno osmišljene programe predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i školicu engleskog jezika.

U našem vrtiću posebna pažnja je posvećena dječijoj ishrani. Ishrana je bazirana na kvalitetnim, svježim namirnicama. Roditelji dobijaju jelovnik na početku radne sedmice, tako da imaju kompletan uvid u ishranu njihovog djeteta za cijelu sedmicu. Strogo se vodi računa o ishrani djece, o tome da djeca dobijaju kvalitetne obroke, da unose sve ono što im je potrebno za pravilan rast i razvoj njihovog organizma.

      ZAPOSLENI

Zaposleni u našoj ustanovi jednako su posvećeni timskom i individualnom radu sa djecom. Svako dijete posmatramo kao individuu i u odnosu na njegove spoznaje, fizičke i emocionalne potrebe, izgrađujemo poseban vaspitni i obrazovni prilaz.
Uz mlad i stručan kadar, pun znanja i ljubavi za svoj poziv, djeca lakše spoznaju sebe, svoju okolinu, upoznaju početne pojmove muzičkog, likovnog, fizičkog obrazovanja i stiču znanja o tradiciji, ljubavi i lijepom ponašanju. Kroz igru usvajaju i osnovne pojmove engleskog jezika. Vaspitno-obrazovnim radom podstiče se njihov ukupan psihofizički razvoj, razvoj motorike, kreativnost, razvoj govora, omogućuje sticanje higijenskih navika i socijalizacija.

Naše odgajateljice su odgovorne, pozitivne, kreativne i pune entuzijazma. Uživaju u radu sa djecom, njihovom vaspitanju, razvijanju i sreći. Mi često kažemo da smo mi jedna velika porodica, vrtić pun ljubavi i topline.              Mi želimo da dijete:

 • doživi vrtić kao sigurno, ugodno i zanimljivo mjesto
 • razvija identitet i individualnost
 • prihvati i zavoli drugu djecu i stekne prijatelje
 • nauči mnoge važne stvari koje ga zanimaju
 • nauči biti samostalno u svemu za što je spremno
 • bude otvoreno, komunikativno, kreativno
 • maksimalno razvije sve svoje sposobnosti
 • poštuje sebe i druge

Djeca su veoma radoznala i željna učenja i novih saznanja. Naš program pruža aktivnosti i okruženje koje motiviše djecu da istražuju, ispituju i razmišljaju. Omogućujemo djeci da se igraju i da biraju aktivnosti koje odgovaraju njihovim interesovanjima. U okruženju koje je bezbjedno, pozitivno i puno poštovanja, pružamo djeci mogućnost da uče i njeguju ljubav prema učenju, grade sampouzdanje, prijateljstva i postave važne osnove za dalje mentalno, tjelesno i socijano – emocionalno razvijanje.

PROGRAM RADA

Program rada se ostvaruje kroz:

– poludnevni boravak

– cjelodnevni boravak djece.

Program obuhvata:

 • Edukaciju i rad sa djecom vrtićkog uzrasta
 • Njegu djece
 • Pripremni predškolski program, koji olakšava djetetu polazak u školu, ali predstavlja i osnovu za dalji život u društvu

Predškolska ustanova – Dječiji vrtić „Sunce“ obavlja svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi početkom svake pedagoške godine. Program vrtića „Sunce“ je podjeljen po mjesečnim temama i sedmičnim cjelinama. Mjesečne teme su veoma interesantne i zabavne za djecu. Naše odgajateljice prave sedmične planove sa aktivnostima koje promovišu učenje kroz zabavu i igru, a pažljivo su organizovane i adaptirane potrebama svake grupe i svakog djeteta ponaosob. Svakog dana postoji mješavina fizičkih aktivnosti, igre i učenja kroz zabavu. Program se obrađuje po centrima interesovanja za svaku uzrastnu grupu.¸Rad je u malim grupama, a posebna pažnja se posvećuje usvajanju engleskog jezika, kao prvog stranog jezika. Na kraju školske godine roditelji dobijaju izveštaj o pređenim programskim cjelinama u okviru osnovnog programa.

U okviru naše ustanove orgranizuje se i pripremni predškolski program. Kroz realizaciju pripremnog predškolskog programa nastavljamo da dajemo doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocionalne, intelektualne zrelosti i motivacije za učenje kod djece.

Mi smo vrtić jednakih prava i šansi za svu djecu bez obzira na jezik kojim govore, njihovu boju kože ili psiho-fizičke osobine.

Odgojno – obrazovni rad realizira se kroz sljedeće organizacione forme rada:

            Samostalne aktivnosti po dječijem izboru

Naglasak je na dječijem samostalnom izboru aktivnosti, igre, prostora, samostalnom opredjeljenju za individualnu ili grupnu igru.

            Usmjerene aktivnosti

Prema Primarnom programu odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolskog uzrasta usmjerene aktivnosti predstavljaju poseban vid učenja djece u predškolskoj ustanovi. Uticaj odgajatelja u ovim aktivnostima je direktan i ogleda se u okupljanju jedne grupe djece oko unaprijed planirane teme kroz aktivno učešće djece.

           Kombinovane aktivnosti

Sastoje se iz samostalnih aktivnosti po izboru djece i usmjerenih grupnih i individualnih aktivnosti.

Na osnovu godišnjeg programa rada, u svojoj organizaciji rada vrtić “Sunce” slijedio je sljedeće oblasti odgojno-obrazovnog rada:

 • Fizički razvoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj – jačanje tjelesnog i mentalnog zdravlja (stvaranje i razvijanje navika lične higijene, ovladavanje prostorom) i socijalno-emocionalni razvoj

 • Razvoj fine motorike – najveća pažnja je usmjerena na koordinaciju i razvoj mišića fine motorike.
 • Razvoj krupne motorike – ples i pokreti
 • Socio – emocionalni razvoj

Upoznavanje okoline – sticanje neophodnih iskustava i formiranje osnovnih pojmova iz oblasti saobraćaja, pojmovanje karakteristika grada u kome dijete živi, snalaženje u prostoru, škola lijepog ponašanja i manira za stolom.

 • Razvoj govora i komunikacije – priče, grafomotorika, pjesme, recitacije, rime – podržavanje razvoja komunikacije
 • Spoznajni razvoj

            Razvijanje početnih matematičkih pojmova – najveća pažnja je usmjerena na sortiranje, mjerenje, brojanje, šablonske nizove

 • Razvoj stvaralaštva

– Likovni odgoj;

            – Muzički odgoj;

Upoznavanje kulturnog naslijeđa i tradicije – razvijanje i poštovanje elementarnih životnih i  porodičnih vrijednosti, kao i pripadnosti kulturi i tradiciji svoga naroda i njihovim povezanostima sa drugim tradicijama i kulturama.

Osim redovnih aktivnosti, radimo dosta i kreativnih radionica. Mi u našem dvorištu sami sadimo cvijeće jer volimo prirodu i brinemo o njoj, pravimo zimnicu, Novogodišnje kolače, izrađujemo nakit… Nedavno smo ostvarili saradnju sa kompanijom Kenn Art d.o.o. Sarajevo, koja je ovlašteni zastupnik za JumpingClay glinu u BiH, te se svakog četvrtka u našim prostorijama održavaju kreativne radionce modeliranja sa JumpingClay glinom.

Velika prednost lokacije vrtića ‘’Sunce’’ jeste velika zelena površina koja nas okružuje, kao i veliki park u blizini, tako da  djeca imaju priliku (izuzev loših vremenskih uslova) da svakodnevno borave na čistom zraku. Pored toga, imamo svoj ograđeni prostor, tako da djeca koja borave u vrtiću imaju sopstveni vanjski prostor za igru i rekreaciju. Igre na otvorenom su uvijek vesele i u njima mnogo uživamo. Svakog drugog petka održavamo takmičarske igre pod sloganom „Važno je učestvovati“. Dijelimo se u dva tima, crveni i plavi, a pobjednički tim na kraju dobija medalje. Djeca pokazuju izuzetan takmičarski duh, međusobnu kooperativnost i izrazito poštovanje prema protivniku.

IZLETI I POSJETE

Izleti su izuzetno važan dio našeg programa. Vrlo pažljivo planiramo izlete i cilj nam je da djeca iskuse i uživo dožive ono o čemu uče u vrtiću. Također, smatramo da je djeci potrebno da upoznaju svoje okruženje i da dožive kako pojedine stvari funkcionišu van vrtića i da budu aktivni članovi zajednice u kojoj žive. Izleti su izvanredna prilika da djeca iskuse i nauče nešto novo. Pažljivo su planirani i prilagođeni djeci od 3 do 7 godina.

Volimo i životinje pa ih rado obilazimo u Pionirskoj dolini, posjećujemo konjičko – rekreativne centre, a nedavno smo realizirali jako poučnu i zanimljivu radionicu sa Predstavništvom Fondacije Dogs Trust u BiH. Radionica se sastojala iz nekoliko interesantnih aktivnosti koje djeca vole i to kroz obrađivanje niza važnih tema koje pomažu izgradnji pozitivne veze između životina i ljudi, kao i sigurnosti djece u okruženju sa psima.

KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI

Saradnja sa društvenom sredinom, kulturna i javna djelatnost

Mi razumijemo našu odgovornost da inspirišemo promjene kroz naše riječi i akcije. Sarađujemo sa drugim školama, vrtićima, pozorištima i muzejima, kako bismo obezbijedili najbolje moguće iskustvo za naše mališane.

Odgojno-obrazovni sadržaji koji se primjenjuju u radu sa djecom u Predškolskoj ustanovi “Sunce”, prilagođavaju se državnim i međunarodnim praznicima, te su u tom pravcu realiziraju sljedeće aktivnosti kao što su:

–           Odlasci u pozorište;

–           Odlasci u kino;

–           Odlasci u muzeje;

–           Obilježavanje Dječije nedjelje;

–           Obilježavanje „Sedmice mira“

–        Priredbe povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, Novogodišnjih praznika, Dana državnosti BiH, Dana žena, Dana ustanove;

–       Završna priredba za kraj školske godine – trenutak kada dijelimo zajednički ponos i radost što su to baš naša djeca. Završna priredba je veoma značajan događaj za djecu, roditelje i odgajateljice, jer u njihovoj pipremi učestvuju svi zajedno od početka do kraja školske godine.

–       Svake godine priređujemo “Maskenbal”- zabavu povodom “Dana dječije radosti”, kada se djeca maskiraju u najdraže likove i uživaju u zabavi;

–         Organizujemo dječije rođendanske zabave;

–        Aktivno  se uključujemo u kulturne manifestacije koje Pedagoški zavod planira za predškolski uzrast, kao što je Revija kulturno – umjetničkog stvaralaštva djece predškolskog uzrasta;

–           Odlasci na izlete u prirodu

Neke od posjeta koje su nedavno realizirane u našoj ustanovi:

 • Stomatolozi dr. Ida Pačariz Kadrić i dr. Ilma Pačariz koje su nas najprije upoznale sa instrumentima za pregledanje zubića, te zatim razgovarale o važnosti higijene zubića i redovitog odlaska stomatologu. Na kraju posjete, svi su dobili diplomu za zdrav i sjajan osmijeh.
 • Novinari RVB Radia sa kojima smo snimili emisiju „Maštalica“ na temu „Šta je to ljubav?“
 • Balerine Narodnog pozorišta Sarajevo, Tamara Ljubičić, Ana Kuzmanović i Zulejha Kečo, koje su nam na zanimljiv način približile balet kao umjetnost.
 • Vatrogasac iz Udruženja za zaštitu od požara i zaštitu okoliša „Mali vatrogasci“ , koji nas je upoznao sa ovim humanim zanimanjem.
 • Mađioničar iz udruženja Party Time BiH, koji nas je oduševio predstavom „Svijet čarolije“ i zanimljivim mađioničarskim trikovima.
 • Stomatolog dr. Selma Zilić“ koja nam je približila zanimanje stomatologa na dječiji i maštovit način. Demonstrirala nam je pravilan način pranja zubića, te objasnila važnost održavanja zubne higijene, kao i zdrave ishrane. Na kraju posjete, dr. Zilić je izvršila pregled svakog djeteta i dala svoje stručno mišljenje na stomatološkim listićima koji su predati roditeljima.
 • Muzički umjetnici – Adnan Ahmedić, klasični gitarista i Samuel Brandao Marques,klarinetista, koji su za nas izveli mini koncert klasične muzike.
 • Studenti Medicinskog fakulteta Sarajevo – radionica povodom Svjetskog dana zdravlja – važnost lične higijene;

Znamo šta je lijepo ponašanje, rado pomažemo jedni drugima, učimo, istražujemo i sa osmijehom čekamo svaki novi dan. Pjevati, plesati, recitirati i glumiti znamo i na taj način publiku osvajamo“.                   

Mi smo Sunca u „Suncu“.

 KONTAKT

Adresa: Sutjeska br. 1 (u dvorištu Druge gimnazije)

              71 000 Sarajevo

              Bosna i Hercegovina

Tel.:   +387 33/ 586 – 365

E-mail: vrtic.sunce@gmail.com

Facebook page: Vrtic SUNCE, Predskolska ustanova Sarajevo

 • Radno vrijeme vrtića je od 07:00h do 17:00h
 • Vrtić radi tokom cijele godine, osim za vrijeme državnih praznika

Komentari

Share.
1xbet betist betpas deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bahis siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler sex video hot pussie fingering before hard fuck by horny boy friend Desi bhabhi stand up sex full hindi audio Young Rides Cock In Her Ass XXX amateur porn Passionate oral sex and cum swallow slot siteleri bonus veren siteler beylikdüzü escort whatsapp aero sakarya escort izmir escort bayan buy twitter followers ümraniye escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort Maltepe Escort avcılar escort anadoluyakasiescort34.net 1xbetm.info kralbet Tipobet Giriş deneme bonusu veren siteler E fatura programı Unblocked shell shockers betist deneme bonusu veren siteler Porno izle Casino siteleri deneme bonusu veren siteler Totobo üyelik ücretsiz muhasebe programı happy wheels crazy games Bahis siteleri Ümraniye escort Kartal Escort kamagra jel bursa escort şişli escort cialis 100 mg Metin2 Yang kaufen metin2yang.net