fbpx

JU „ Dječiji vrtić“ Donji Vakuf

0

JU „ Dječiji vrtić „ Donji Vakuf  je predškolska ustanova, čiji osnivač je Općina Donji Vakuf.

JU „Dječiji vrtić „ Donji Vakuf, osnovana je daleke 1971 .godine.

Nakon ratnog perioda počinje sa radom 1996. godine , devestirani objekat obnovljen je uz materijalna sredstva koja je obezbijedila tadašnja misica svijeta Jacqeline Aguilera iz Venezule .

Rad sa djecom odvija se u dvije mješovite grupe uzrasta od tri do šest godina .

JU „Dječiji vrtić „ Donji Vakuf obezbjeđuje  sve potrebne uslove za normalan rast i razvoj djece. Naša Ustanova pruža :

 • Uslove za normalan dnevni boravak djeteta od 06: 30 do 16 :30
 • Stručni kadar za odgojno – obrazovni rad i njegu djeteta
 • Ishranu koja se sastoji od doručka , ručka i užine

Vrtić ima sopstveno ograđeno dvorište veličine 2800 m² uključujući vočnjak i baštu. Prostor je ozelenjen tako da pruža mogućnost za široku lepezu aktivnosti najmlađih

Prostor u kojem se odvijaju sve aktivnosti je maksimalno prilagođen djeci uzrasta od tri godine do polaska u školu, gdje svako dijete ima pravo da se razvija i napreduje sopstvenim tempom.

Mi učenje pretvaramo u igru koja zauzima posebno mjesto u našem radu , sa igrom istražujemo, uočavamo, upoznajemo, saznajemo, razvijamo se…

Ustanova pruža maksimalnu slobodu u razvoju kreativnosti,otkrivanju, i korištenju svojih potencijala.

Naš kadar predstavljaju profesori predškolskog odgoja koji kroz kvalitetan pristup realizuju plan i program ustanove. Odgajateljice ove ustanove su mlade, komunikativne i pune strpljenja jer naš cilj je odrastanje djece u harmoničnom i zdravom okružnju. Kako bi ispunile sve zahtjeve vremena u kojem živimo i prostora u kojem rade, naše odgajateljice su redovni učesnici različitih seminara kako bi nadopunjavale svoje akademsko znanje.

Program rada u JU „ Dječiji vrtić „ Donji Vakuf se odvija kroz :

 • Cjelodnevni boravak
 • Poludnevni boravak

Artikulacijom dnevnih aktivnosti određuje se struktura i ritam aktivnosti djece i odgajatelja. Time se uspostavlja dobra organizacija vremena i aktivnosti prema programu koji se ostavruje u predškolskoj ustanovi.

Sadržaji rada realizirani su kroz sljedeća odgojno – obrazovna područja:

 • Tjelesni i zdravstevni odgoj
 • Upoznavanje okoline
 • Razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva
 • Muzički odgoj
 • Razvoj početnih matematičkih pojmova
 • Likovni odgoj

Boravak djece na zraku je dio svakodnevnih aktivnosti u sva četiri godišnja doba. Planira se u skladu s vremenskim uvjetima i dobi djeteta.

Naša predškolska ustanova kao jedna od istaknutih institucija u lokalnoj zajednici ostvaruje saradnju sa :

 • Osnovnim školama na nivou Općine
 • Sa radnim organizacijama
 • Zdravstvenim ustanovama
 • Bibliotekom
 • Centrom za kulturu , sport i informisanje
 • Nevladinim organizacijama
 • Saradnja sa drugim predškolskim ustanovama u našem kantonu

U našoj ustanovi se godinama jako velika pažnja poklanja javnim predstavljanjima u okruženju. Poznati smo i upečatljivi po javnim priredbama i manifestacijama.

Djeca našeg vrtića učestvuju u obilježavanju svih važnih datuma , državnih praznika, vjerskih praznika i ostalih kulturnih i javnih zbivanja u našem gradu.

Posebnu radost i bogat program čini nam obilježavanje:

 • Dječije nedjelje
 • Jesenje svečanosti
 • Zimska svečanosti – „ Bijela bajka „
 • I na kraju Završna svečanost kada ispračamo generaciju iz starijih grupa u prvi razred osnovne škole

Naši mali maturanti svake godine defiliraju kroz grad, proslavljajući svoje „ Matursko jutro „

 

Pored svih navedenih aktivnosti moramo izdvojiti stečeni certifikat za realizaciju projekta „ Zdravo jedi – zdravo rasti „ . Mi smo jedina predškolska ustanova u srednjobosnskom kantonu  koja je svojim radom i zalaganjem stekla ovaj certifikat.

Posebna pažnja je posvećena dječijoj ishrani koja se bazira na kvalitetnim i svježim namirnicama.

 

KONTAKT

JU „ Dječiji vrtić „ Donji Vakuf

770 SBB

70220 Donji Vakuf

Tel / fax : 030 201 – 135

Email: djeciji.vrtic@bih.net.ba

This slideshow requires JavaScript.

Komentari

Share.