fbpx

Javna Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “NAŠE DIJETE”

0

Danas Vam predstavljamo JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete”

[quote]Ciljevi i zadaci Ustanove uklapaju se u opće ciljeve predškolskog odgoja i obrazovanja, a to je da se u skladu sa naučnim dostignućima osiguraju optimalni uslovi za tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj i uspješan dalji odgoj i obrazovanje djece.  To znači da nam je primarni zadatak očuvati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, podsticati cjelovitost razvoj svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa naučnim spoznajama i zakonitostima dječijeg razvoja, doprinositi cjelovitom razvoju dječije ličnosti i kvalitetu njegovog života…[/quote]

Adresa: Ulica Krečanska br.3 Tuzla

Tel./ Fax: 035/369- 920; 035/369- 920

e-mail: n-dijete@bih.net.ba

web-site:  www.nase dijete.com.ba

Osnivač: Općina Tuzla

Resorno ministarstvo: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta  TK

Tip Ustanove: Odgojno obrazovna

Obrazovni nivo: Predškolski odgoj i obrazovanje

Direktorica : Alma Halilović; dipl.ecc.

Radno vrijeme: Primarni/cjelodnevni program odgojno-obrazovnog rada obuhvata boravak djece u vrtiću od 6,00-17,00 sati. Realizuje se u skladu sa Osnovama programa odgojno-obrazovnog rada za djecu uzrasta od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Sadržaji odgojno-obrazovnog rada se realizuju kroz vođene, kombinovane i samostalne aktivnosti te njegu i brigu za zdravlje djece. Planiranje i programiranje sadržaja se provodi kroz  tematske cjeline u skladu sa Zajedničkim programskim jezgrima ovisno od uzrasnih karakteristika svake odgojne grupe i djece u toj grupi. Cilj mu je da pruži djeci  mogućnost sticanja  cjelovite slike o svijetu u kome živi i da se razvija kao cjelovita ličnost.

Poludnevni program je organizovan u periodu od 7,00-12,00 ili od 8,00-13,00 sati u okviru kojeg djeca pored slobodnih igara i doručka, svakodnevno prate Primarni program odgojno-obrazovnog rada u periodu od 9,30-12,00 sati.

divider

Broj djece:  Na dan, 10.2.2014.godine upisano 968 djece

Odgojne skupine:  Postojećih 35 odgojnih grupa su formirane u skladu sa uzrasom djece na jasličke grupe, odgojne grupe djece uzrasta od 3-5 godina, predškolske i školske grupe (za djecu u Programu produženog boravka).

Programi:  U pedagoškoj 2013/2014.godini realizujemo sljedeće programe:

–          Primarni program odgojno-obrazovnog rada po metodi interaktivnog učenja,
–          Poludnevni program,
–          Program priprema djece u godini pred polazak u osnovnu školu,
–          Specijalizovane programe (Mala škola sporta i plesa, Škola engleskog jezika)
–          Program produženog boravka
–          Projekat „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“
–          Koncept građanskog obrazovanja

Dodatne aktivnosti uz doplatu: Specijalizirani programi predškolskog odgoja i obrazovanja sadrže odgojno-obrazovni rad iz muzičke, likovne i fizičke kulture, lutkarstva, stranih jezika, rekreativne, ekološke i drugih oblasti, koji su u funkciji zadovoljavanja posebnih interesovanja i sklonosti djeteta. U 2013/2014.godini se provode tri programa: Mala škola sporta, Mala škola plesa i Škola učenja stranih jezika (engleski jezik). Za svaki od navedenih programa izvođač programa posjeduje saglasnost nadležnog Ministarstva obrazovanja.

Ishrana:  Djeca dnevno imaju tri obroka, doručak, ručak i užinu. Jelovnici su posebno prilagođeni za djecu jasličkog i vrtičkog uzrasta. Obroci se pripremaju u centralnoj kuhinji Ustanove, a potom distribuiraju u ostale vrtiće. Na jelovniku je redovno prisutno povrće, meso, voće, mlijeko, mliječni proizvodi i žitarice. Roditelji su krajem mjeseca pismeno informisani o kompletnom jelovniku za naredni mjesec.

Napomena:  U toku je realizacija Projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“ za period, oktobar 2013.- april 2014.godine, a u saradnji sa UNICEF-om  i Ministartvom za nauku, obrazovanje i kulturu TK. Projekat podupire dodatni obuhvat djece u sistem predškolskog odgoja i obrazovanja i dodatnu inkluziju djece sa poteškoćama u razvoju i djece romske populacije. Planirano je da  u okviru projekta dodatno uključimo 160 djece uzrasta 4-6 godina koji do sada nisu imali priliku boraviti u predškolskim ustanovama, a u periodu projekta imati će mogućnost 3 sata dnevno boravka u Ustanovi. U 6 odgojnih grupa ovim projektom smo obuhvatili 167 djece.

Komentari

Share.