fbpx

Svjetski dan autizma 02. april

0

Autizam je veoma složen razvojni poremećaj koji se javlja tokom prve tri godine životai uglavnom traje do kraja života. Njegov specifičan uzrok je još nepoznat. Na osnovu činjeničnih podataka, dobijenih naučnim istraživanjem, danas znamo da autizam nije rijetka pojava, a ukoliko se u obzir uzme cijeli spektar autističnih poremećaja, ova vrsta poremećaja obuhvata 0,6% ukupne populacije. Ovo znači da u Evropi postoji oko 5 miliona osoba sa autizmom.
Smatra se da osobe koje imaju 
ovaj poremećaj uglavnom imaju prosječnu ili natprosječnu inteligenciju i razvijen govor i spadaju u grupu sa Asperger sindromom. Autizam se ne može izliječiti, ali se pravovremenim postavljanjem dijagnoze, tretmanom, posebnim metodama i pristupom djetetu i uključivanjem djeteta u prirodno okruženje vršnjaka može dosta postići.
Autistične osobe imaju teškoće u komunikaciji i socijalnim odnosima. Njihovo ponašanje obilježava nezainteresovanost za druge, mehaničko ponavljanje pojedinih pokreta ili radnji, i neuobičajeno vezivanje za neki predmet.
Autistični poremećaj obuhvata autizam Kannerovog tipa, razvojne psihoze, atipični autizam, Rettov sindrom i druge sveobuhvatne poremećaje.
Kod većine osoba postoje nepravilnosti u četiri velika organska sistema: nervni, imunološki, endokrini i digestivni sistem.
Osobe sa autizmom imaju identične ljudske vrijednosti, kao i bilo ko drugi i prema tome imaju ista ljudska prava, kao i druge osobe sa invaliditetom.
Zbog kompl
eksnosti njihovih potreba, oni pripadaju posebno osjetljivoj grupi ljudi, čak i među ljudima sa invaliditetom. Nijedna osoba sa autizmom ne bi trebalo da bude uskraćena u slobodnom razvoju života.
Najbitnije je biti podrška osobama sa autizmom, a tu roditelji igraju glavnu ulogu.
Djeci sa autizmom treba omogućiti sve uslove koje imaju i druga djeca, bez izdvajanja i diskriminacije, kako bi se oni ponašali prirodno u svom okruženju.

Komentari

Share.