Povrede bebe po rođenju

0

Svaki roditelj se boji otkrića da je beba rođena sa nekim ozbiljnim defektom. Ako se dijete rodi sa genetskim poremećajem kao što je Daunov sindrom, roditelj shvata da doktori ne mogu ništa učiniti da izbjegnu ovu hromozomsku anomaliju, ali u drugim slučajevima, beba se povrijedi tokom ili nakon rođenja. Postoji velika razlika između defekta otkrivenog po rođenju i povreda nastalih po rođenju bebe.

U slučaju povreda nastalih po rođenju, roditelji će vjerovatno imati osjećaj da se nešto može učiniti kako bi se spriječila ova povreda koja se slučajno desila. Ako se povreda može sprečiti, zar ne bi trebalo da osoblje bude odgovorno, pošto su prouzrokovali tugu koju osjećaju roditelji i da stoga plate novonastale medicinske potrebe bebe?

U nekim slučajevima, povrede su male, na primjer, modrice ili ogrebotine nastale usljed teškog porođaja. U drugim slučajevima, povrede koje pretrpi beba mogu biti ozbiljne i imati za  posljedicu dugoročne invaliditete ili čak smrt. Evo nekoliko povreda koje se mogu desiti tokom rođenja ili odmah po rođenju:

Jedan od najtežih povreda koja bebu može da zadesi tokom rođenja je cerebralna paraliza. Cerebralna paraliza nastaje kada je dio mozga, koji je odgovoran za motorne funkcije, oštećen. Ova vrsta oštećenja se dešava kada dođe do nedostatka kiseonika u mozgu pa čak i za kratko vrijeme. U oko 20% slučajeva sa cerebralnom paralizom, uzrok je nedostatak kiseonika tokom rođenja ili odmah po rođenju.

Cerebralna paraliza uzrokuje probleme sa pokretljivošću, čulom vida i govorom. Često, djeca sa cerebralnom paralizom nemaju sposobnost duboke percepcije i možda neće biti u stanju da kontrolišu pokrete.  Neka djeca će imati iznenadne napade, dok kod nekih će se razviti mentalna retardacija, blaži ili teži oblik. Djeca sa cerebralnom paralizom će vjerovatno morati da koriste neka pomagala kao što su to štake, dok u težim slučajevima, biće prinuđeni da koriste kolica.

Cerebralna paraliza je jedna najtežih povreda koja se može desiti kod beba po rođenju, ali postoje i druge vrste povreda, i to su:

*Oči sa popucalim kapilarima
*Povrede mekog tkiva
*Frakture (prelomi) kostiju
*Abrazije i modrice
*Facijalna parailiza
*Povrede nastale usled upotrebe forcepsa ili vakuma
*Erbova paraliza (paraliza mišića ramena)

Ponekad, povrede po rođenju mogu se desiti kada majka ima infekciju kao što je strep grlo ili neku polnu infekciju u toku porođaja. Doktori bi trebalo da izvrše testiranje na ove bolesti i da preduzmu odgovarajuće mjere kako bi izbjegli povrede kod bebe.

Izvor: www.mojabeba.com

Komentari

Share.