fbpx

Noćno mokrenje

0

Noćno umokravanje predstavlja simptom nekoliko poremećaja a posebno je značajno odvojiti monosimptomatsko noćno umokravanje (Monosiptomatsko Enuresu NocturnA)-tj. spontano umokravanje u krevet u toku spavanja kod djece straije od 5 godina, kod kojih je to jedini simptom poremećaja.

Umokravanje u toku spavanja se također može javiti se u okviru nekih neuroloških, urološki i psihijatrijskih bolesti ali o njima nećemo govoriti jer bi to značajno proširilo i iskoplikovalo ovu našu priču.

  • Koliko je to čest problem?

Ovaj problem je veoma čest. Kod djece sa 7 godina 10 % djece ima ovaj problem. Bitno je da godišnje 15 % spontano prolazi bez ikakvog liječenja. To koriste nadriljekari kojima često pokušavaju da liječe ove pacijente. Sa 19 godina 0,1 %  ljudi i dalje može imati noćno umokravanje, tj. kod njih nije došlo do izlječenja problema od rođenja, i običnio je ovim pacijentima i najteže pomoći.

Zašto se javlja noćno umokravanje

Tri faktora su bitna za nastanak ovog problema.:

–   velika produkcija mokraće u toku noći,

–   smanjen funkcionalni kapacitet mokraćne bešike u toku noći kao

–   otežano buđenje u toku spavanja.

Smatra se da ova tri faktora kod svakog pacijenta utiču u različitom stepenu. U ovom trenutku se vjeruje da je najčešće zastupljen kao glavni faktor velika produkcija urina u toku noći.

  • Kako reaguju roditelji?

Najmanje jedna trećina roditelja ove djece nije tolerantna prema djeci sa ovim problemom. Prvo i najvažnije je da roditelji znaju da djeca nisu kriva za ovaj problem i da ona to ne rade namjerno.

Važno je da roditeljima objasnimo o čemu se radi i da oni to razumiju. Veoma je važna saradnja roditelja u liječenju ove djece. Liječenje zahtjeva pozitivan stav roditelja prema ovoj djeci, psihičku podporu i pozitivna stimulacija i nagrađivanje u slučaju pozitivnih rezultata.

  • Kako reaguju djeca?

Djeca koja se noću umokravaju su veoma često stidljiva,  uzdrmanog samopouzdanja, nesigurna. Veoma je važno pomoći imu u ovom periodu kada je njihov psihički razvoj u krizi ali i motivisati ih da se uključe u rješavanje ovog problema. Svjesna i nesvjesno preuzimanje kontrole funkcije bešike od strane djeteta u toku dana, pred spavanje i u toku spavanja je ključni momenat terapije. Svi ostali modaliteti liječenja samo pomažu u postizanju ovog cilja.

  • Šta je zadatak ljekara?

Ljekar mora da razjasni da li se radi monosimptomatskom noćnom umokravanju, jer ono zahtjeva poseban način liječenja. Ukoliko su prisutni dnevni simptomi poremećene funkcije bešike to govori da se radi o drugoj vrsti problema, koji opet zahtjeva drugačiji tretman.Ljekar je dužan da objasni problem roditeljima i djetetu , da ih motiviše i uključi u liječenje na pravi način.

Prije medikamentoznog liječenja neophodno je naglasiti da je važno da dijete u toku dana pije dovoljne količine tečnosti kao i da redovno prazni bešiku. Često djeca sa ovim problemom ne piju dovoljno tečnosti u toku dana i ne prazne bešiku, tako da izmokravanje tek pred spavanje dovodi do pretjerane produkcije urina u toku noći (jer postoji suptilna kontrola produkcije urina u zavisnosti od toga da li je bešika puna ili prazna).

Ukoliko problem i dalje postoji a dijete ima 6,5- 7 godina tj. dovoljnog je uzrasta da može da sarađuje savjetuje se terapija dezmopresinom. Dezmopresin je lijek koji smanjuje produkciju urina u toku noći, a smanjena produkcija hormona koji ima tu funkciju smatra se glavnim razlogom monosimptomatske enurese nocturne. Ovaj način liječenja dovodi do uspješnosti kod ¾ pacijenata ali kod velikog procenta se javlja recidiv po prestanku liječenja. Bez obzira na uspjehe koji su postignuti u ovoj oblasti još ima puno neriješenih problema i različitih modaliteta liječenja. Primjena terapija alarm gaćicama je također veoma popularana u nekim centrima.

U slučaju neuspjeha ovim načinima liječenja neophodno je detaljno urološko ispitivanje kao i kombinovani načini liječenja.

Izvor: www.mojpedijatar.rs

Komentari

Share.