Pregledate: Obdaništa

Obdaništa
SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA

Predškolska ustanova “Bonum” Sarajevo je prva obrazovna ustanova u FBIH koja je licencirani predstavnik PRO-MENS-a, ovlaštenog centra i vlasnika programa SuanPan mentalne aritmetike za područje Balkana.