fbpx

OSIGURANJE AUTOMOBILSKE NEZGODE

0

Abeceda osiguranja je edukativni serijal koji vas uvodi u svijet osiguranja uz kratka i jasna objašnjenja o tome šta je osiguranje, o pojedinim vrstama osiguranja, te savjetima šta uraditi kada dođe do štetnog slučaja

Osiguranje automobilske nezgode je odgovor na opasnosti, koje okružuju čovjeka u vožnji, te kod događaja, koji su neposredno povezani sa vozilom u saobraćaju.

Osiguranjem u nesreći se osiguraju vozači, putnici i pratioci od nesreća, koje nastaju u vožnji, upravljanju i manipulaciji sa motornim i drugim vozilima.

Osobe se mogu osigurati u nesreći za slijedeće opasnosti:

  • smrt osiguranika zbog nesreće
  • invalidnost kao posljedica nesreće
  • dnevna naknada
  • troškovi liječenja

 

Abecedu osiguranja donosi nam Triglav osiguranje.

Triglav osiguranje.

Komentari

Share.