fbpx

WPW (Wolf-Parkinson-White) sindrom

0

Kod našeg osmogodišnjeg sina otkriven WPW sindrom, sasvim slučajno, na pregledu kod sportskog ljekara. Do sada nikad nija imao problema sa srcem, pa smo željeli da saznamo više o ovom problemu.

wpw-sindrom-kod-dece-873.jpg

  • Šta je WPW sindrom

WPW je skraćenica od Wolf-Parkonson-White, a radi se o jednom oboljenju koju ima mnogo djece (ali i odraslih). Da bi se razumjela priroda ove bolesti, treba znati da u srcu postoji jedna “mini električna centrala” koja stvara finu biološku struju koja pokreće srce. Ova struja mora da stigne do svih dijelova srca, pa se sprovodi prefinjenim “žičicama” koje stižu do svih “kutaka” srčanog mišića. Ovo se naziva sprovodni sistem srca, a djeca koja imaju WPW sindrom imaju “višak žičicu” u srcu. E baš ovaj višak u sprovodnom sistemu srca (naziva se Kentov snop) je suština WPW sindroma.

Djeca se rađaju sa ovim “viškom”, ali se može desiti da se godinama (nekada i čitav život) ne sazna da problem uopšte postoji!

  • Zašto se ovako čudno zove

Davne 1930. godine su tri ljekara – naučnika opisala ovaj fenomen, a zvali su se Wolf, Parkinson i White, pa je po njima ova bolest dobila ime. Skraćenica se “odomaćila” pa je WPW sindrom zaživjeo baš u ovom obliku.

  • Kako je moguće da to niko u porodici nema, a pronađeno je kod našeg sina

Postoje nasljedne forme ovog oboljenja, ali je sasvim uobičajeno, da NIKO u porodici nema WPW sindrom, a ipak se nađe kod djeteta. Nerijetko se dešava da članovi uže porodice imaju ovaj poremećaj, a da ne znaju za to jer nisu imali problema sa radom srca.

  • Kada se ispoljava

Suština ispoljavanja (manifestacija) WPW sindroma kod djece je  sklonost ka prebrzom srčanom radu koji se stručno zove tahikardija!

Podvlačino da se radi o sklonosti, a ta sklonost ne mora i da se ispolji kao tahikardija! Tahikardija (prebrz srčani rad) se može javiti u prvim danima po rođenju (nekada i PRE rođenja – u fetalnom periodu), ili bilo kada u toku djetinjstva, ali se NIKADA ne mora desiti. Tu i jeste “zvrčka” . Vaše dijete se rodilo sa ovim fenomenom, ali NIJE imalo tegoba, pa niste znali da WPW postoji kod sina!

  • Mogu li se pojaviti tegobe sa srcem iako ih do sada dijete nije imalo

Može se javiti tahikardija (ubrzan srčani rad) iako dijete do sada NIJE imalo smetnji.

To je pokazatelj nepredvidivosti WPW sindroma kod djece! Kao što smo rekli, može se desiti da dijete NIKADA ne dobije tahikardiju, a ona se može javiti već sutra! Ipak, treba biti optimista, jer je već bilo par kritičnih perioda kada se tahikardija mogla desiti, a nije.

Pubertet je sljedeći period života kada se tahikaridija može (ali i ne mora) pojaviti.

  • Ima li lijeka

Srećom ima!

Ako se ubrzan srčani rad – tahikardija desi, postoje lijekovi koji mogu da je “smire”. Nekada je potrebno terapiju sprovoditi mjesecima (ponekad i duže), pa je potrebno dosta stpljenja i od strane roditelja, djeteta, ali i dječjeg kardiologa. Djeca koja NEMAJu tegoba se ne liječe, ali je potrebno praćenje!

Čak iako se desi kod sasvim malih beba, ima šanse da se tahikardija kasnije tokom detinjasta (i sazrevanja srca) izgubi “sama od sebe”.

Ako tahikardija ostane prisutna i poslije sazrevanja dječjeg srca, postoji način da se ova “višak žičica” (Kentov snop)bkoja pravi problem, pronađe i eliminiše! NIJE u pitanju operacija srca, već katetrizacija. U srce se (preko krvnog suda u preponi) uvodi specijalni kateter kojim se Kentov snop pronalazi i “spali” specijalnom vrstom struje (viskoko frekventna struja). Ova procedura se zove RFA – radiofrekventna ablacija.

  • Da li dijete sme da se bavi sportom

Dijete koje NEMA tegoba  može da se bavi rekreativnim sportom.

Nažalost, stav svih velikih svjetskih kardioloških i sportsko-medicinskih udruženja je da djeca sa WPW sindomom NE SMIJU da se bave takmičarskim sportom visokog inteziteta, osim ako se ne obavi RFA i eliminacija Kentovog snopa (viška u sprovodnom sistemu)! Ovo je veoma teško objasniti djeci koja NEMAJU tegoba, dobro se osećaju i žele da se bave sportom!

Ponekad i roditelji nemaju razumjevanja za ovaj stav, ali on je utemeljen na istraživanjima koja su pokazala da djeca sa WPW sindomom (čak i kada NEMAJU tegoba) tokom napora mogu imato ozbiljne poremećaje rada srca koje im mogu ugroziti život! Radi se o rijetkim, ali veoma opasnim situacijama. Zato, bez ablacije (eliminacije) Kentovog snopa nema bavljenja takmičarskim sportom visokog inteziteta.

  • Ko treba da prati djecu sa WPW sindromom

Isključivo pedijatri – kardiolozi i to oni koji su se specijalizovali za liječenje poremećaja srčanog ritma! Postoje dobro definisani dijagnostički postupci koji se primjenjuju u praćenju (i liječenju) djece sa WPW sindromom, a to je posao baš dječjih kardiologa!

Izvor: www.mojpedijatar.co.rs

Komentari

Share.