fbpx

Test za sigurnu i bezbrižnu trudnoću!

0

Već danas uradite besplatan 4D screening uz svoj Harmony prenatal test  u Poliklinici Sunce!

Savremena medicina je razvila način da se već u ranoj fazi trudnoće  izoluje fetalna DNA koja cirkuliše u krvi majke već od samog početka trudnoće,te preko posteljice dolazi u samu majčinu krv. Određena koncentracija DNA, ne manja od 4%, potrebna je za analizu mogućih hromozomskih poremećaja.

harmony

Harmony prentalni test predstavlja potpuno neinvazaivan i precizan način za detekciju trisomija 21(Down),18(Edwards),13(Patau).Test već u ranoj fazi trudnoće nudi  i mogućnost detekcije spolnih anomalija kao i određivanja spola djeteta.Harmony test je moguće uraditi  za jednoplodne,blizanačke kao i IVF trudnoće.Velika pouzdanost i tačnost samog testa, >99%  nudi potpunu zamjenu za neke od invazivnih metoda poput amniocenteze.

Harmony je namijenjen trudnicama s povećanim rizikom za prisutnost hromosomskih anomalija,trudnicama starijim od 35 godina,ukoliko imaju dijete sa nekom od hromozomskih abnormalnosti kao i trudnicama koje u porodici imaju slučajeve hromosomskih abnormalnosti.

Test je proizveden u kliničkoj laboratoriji Ariosa Diagnostic u Americi koji samu pouzdanost i tačnost testa temelje na nizu naučno istraživačih studija.Od 2013 godine Harmony predstavlja najpopularniji test u Njemačkoj gdje su i otvorili laboratorij Cenata GmbH u Štutgartu.ha2”Poliklinika Sunce Agram je prije 3 godine počela sa primjenom prenatalnih neinvazivnih testova za otkrivanje hromosomskih nepravilnosti . Od danas smo bogatiji za još dvije nove usluge Harmony Classic  i Harmony Expert testove. Rezultati testiranja su gotovi za 3 radna  dana sa  stepenom pouzadanosti većim od 99 %. Kako prenatalni testovi nisu metoda izbora za otkrivanje fetalnih malformacija Poliklinika Sunce Agram pacijenticama koje se odluče da ovaj test obave kod nas nudi besplatni 4 D ultrazvučni pregled na najsavremenijim ultrazvučnim aparatima. Zaigurna najveća dobit je upravo eliminacija nepotrebnih i suvišnih amniocenteza jer Harmony Prenatal test i ovaj način dijagnostike pruža skoro 100%-tnu pouzdanost otkrivanja Downovog sindroma ” – poručuje dr. Taib Delić, ravnatelj poliklinike Sunce Agram.

Ova saradnja omogućava dostupnost Harmony testa trudnicama, te raspoloživost ekspertnog i stručnog tima Poliklinike Sunce.  Širom Bosne i Hercegovine se, po razgovoru i konsultacijama sa doktorom ginekologom, buduće majek mogu odlučiti na Harmony Prenatal test, koji je pogodan za jednoplodne i blizanačke trudnoće nastale prirodno ili uz neku od metoda asistirane reprodukcije.

ha4Trenutno predstavlja najpouzdaniji test na tržištu,a ono po čemu se izdvaja od ostalih prenatalnih testova jeste metoda sekvenciranja koja omogučava dobijanje rezultate u roku od 3 dana.

Poznati britanski ginekolog prof. K. Nicolaides uveo ga je u praksu u Fetal Medicine Centre-u u Londonu, jedno od najznačajnijih referentnih mjesta za fetalnu medicinu u svijetu. Od oktobra 2013. godine je u toku velika studija u Velikoj Britaniji koju vodi prof. Nicolaides, a koja ima za cilj da se evaluira implementacija neinvazivnog DNA testiranja Harmony Prenatal testom u probiru trudničke populacije što bi ắdovelo do uvrštavanja neinvazivnog prenatalnog testiranja u nacionalni program probira. Studija će obuhvaćati najmanje 25,000 trudnica, a podržavana je i financirana od strane NHS (National Health Service) – britanske inačice HZZO-a.

Za sva eventualna pitanja budite slobodni da kontaktirate tim BioSave kompanije,  koji je na raspolaganju 24/7 za sva eventualna pitanja.

033 200 800    /  info @biosave.ba     /   Maršala Tita 2   Sarajevo

www.biosave.ba

Komentari

Share.