fbpx

Svjetska sedmica dula

0

“Svjetska sedmica dula” nastupa od 22.do 28.marta. Udruženje “Prirodan Porod” planira obilježavanje ove sedmice u Sarajevu 23.03 i u Tuzli 31.03 prigodnim programom koje populariše koncept dule i omogućava našim trudnicama i porodiljama da se susretnu sa bh.dulama, razgovaraju sa njima i upoznaju se sa ovim vidom podrške koji im je dostupan.

Dula je naziv osobe koja je kontinuirana podrška trudnicama i porodiljama, dio tima oko porodilje koja kao nemedicinsko osoblje doprinosi njenoj emocionalnoj, fizičkoj i psihičkoj dobrobiti.

Kontinuirana podrška porodilja je prepoznata kao realna potreba svake trudnice te je uvrštena u zvanične smjernice perinatalne njege koju objavljuje Svjetska zdravstvena organizacija i FIGO (Internacionalna federacija ginekologa i akušera). Također, naučno su dokazani benefiti poroda sa podrškom u smislu smanjena stope carskog reza za 28%, epiduralne anestezije za 9%, dripa za 31% te povećanje vjerovatnoće za spontani vaginalni porod za 12%. Dula je profesionalna podrška i nije dio osoblja porodilišta,što pridodaje njenom značaju i efikasnosti.

Udruženje “Prirodan Porod” svake godine organizuje obuku za dule svim ženama koje žele da postanu dula, ugosti predavačicu iz inostranstva te povezuje sve lokalne dule i nudi im platformu za kontinuiranu edukaciju. Trenutno ima dvadesetak dula u nekoliko gradova BiH i planiran je rast ovog broja jer za to postoji potreba. Također, pored rasta broja dula, Udruženje u fokusu, između ostalog, ima omogućavanje da ovakav vid podrške bude dostupan i u porodilištima. Porodilišta koja omogućavaju ulazak dulama su ona u Banja Luci i Tuzli. U Sarajevu i drugim porodilištima to još nije moguće.

Pozivamo sve ljude koji smatraju da porodi (kako vaginalni tako i carski) u BiH mogu i trebaju biti na još većem nivou kvalitete, da podrže naš rad te da se pridruže u obilježavanju ove sedmice.

Više info o udruženju i planiranom programu na:
www.prirodanporod.com
fb page: Porod i Postpartum
fb grupa: Prirodan Porod

Komentari

Share.