Sve što niste znale o Intrauterinoj kontracepciji (intrauterini uložak, spirala)

0

„Spirala“ – Intrauterina kontracepcija (intrauterine device, IUU), poznata kao „klasična“ odnosno „bakrena spirala“  je oblik spriječavanja neželjene trudnoće putem čvrstog tijela koje se stavlja unutar maternice. Vrlo je efikasna metoda kontracepcije, a trajnost intrauterinog uloška iznosi od 3-5 godina. Intrauterina kontracepcija, uz oralnu hormonsku kontracepciju, predstavlja najučinkovitiju metodu sprječavanja neželjene trudnoće. Radi se o sigurnoj i jeftinoj zaštiti neovisno o snošaju, trajnosti od 3 do 5 godina. Uspješna primjena ovisi o više faktora kao što su vrijeme insercije, vrsta spirale, osobine korisnice, iskustvu ginekologa. Ozbiljne komplikacije su vrlo rijetke kod ispravno odabranih korisnica koje redovno dolaze na kontrolu.

Mehanizam djelovanja

Mehanizam djelovanja nije tačno poznat, ali se zna da im je djelovanje biološko. Pretpostavlja se da intrauterini uložak potiče fagocitozu i oslobađanje prostaglandina, te na taj način ometa implantaciju. Najšire je prihvaćeno da IUU kao strano tijelo izaziva pseudoupalnu reakciju endometrija sa infiltracijom polimorfonuklearnih leukocita i makrofaga, zbog čega materište postaje nepovoljna sredina kako za spermije tako i za zametak. Metali koji se dodaju ulošcima pospješuju njihovo djelovanje na endometrij uz dodatno ometanje enzimskih procesa i motiliteta spermija.

PROPRATNO UPUTSTVO

Ovaj vid kontracepcije je najprikladniji za žene koje su barem jednom rodile, sa redovnim menstruacijama, koje nisu obilne i produžene. Tu je takođe važno da je stanje na grliću uredno, te da se radi o ženama koje žive u stabilnim vezama, bez mijenjanja seksualnih partnera. Osim toga, IUU je pogodan kod onih žena kod kojih je kombinovana hormonska kontracepcija kontraindikovana a to su: sistemska oboljenja, hronične infekcije, tuberkuloza, endokrina i nervna oboljenja, dijabetes, proširene vene, žene starije od 40 godina, žene pušači preko 35 godina. Stanje poslije carskog reza nije kontraindikacija za IUU, kako se to u nekim sredinama smatra.

Kontraindikacije za IUU su postojeće ili preboljele upale male zdjelice, anomalije uterusa, srčane bolesti, upalne i displastične promjene na cerviksu, često mijenjanje partnera, te žene koje su imale vanmateričnu trudnoću. U pogledu žena koje nisu rodile mišljenja su podijeljena mada preovladava stav da to nije najpogodnije rješenje za njih.

Idealno vrijeme za inserciju je zadnji dan menstruacije, jer je u to vrijeme cervikalni kanal prirodno malo otvoren a krvarenje koje se tom prilikom pojavi biva “nastavak menstruacije”. IUU se može staviti i u bilo koje drugo doba ciklusa pod uslovom da žena u tom ciklusu nije imala odnose. Insercija IUU se može uraditi i neposredno nakon pobačaja, ali se to izbjegava jer to otežava prepoznavanje postabortalnih komplikacija. Šest nedjelja nakon porođaja IUU se može staviti ako nema drugih kontraindikacija, bez obzira da li je žena dobila menstruaciju ili ne. Ako se radi o dojilji koja je došla na pregled iza šeste nedjelje a koja nema menstruacije, potrebna je petnaestodnevna abstinen-cija prije insercije IUU. Konac se ubičajeno odsiječe na dužinu do 2cm, jer tako odsječen ne smeta pri koitusu a na kontrolnom pregledu je lakša orjentacija o njegovom položaju. Nakon insercije poželjno je prekontrolisati ultrazvukom da li je IUU postavljen tačno u materištu. Prva kontrola bi trebala biti iza prve menstruacije da se provjeri da li je IUU na mjestu i kako ga žena podnosi. Ostale kontrole su svakih šest mjeseci, s tim da se PA-PA test obavezno radi jednom godišnje.

Insercija spirale ( spirala +ugradnja + ultrazvučni pregled)  koju rade stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u Ginekološkoj klinici „Dr.Balić“ Tuzla iznosi 100 KM.

  Intrauterini ulošci prema nekim autorima mogu ostati u materici onoliko dugo koliko žena želi, mada je veći broj onih koji smatraju da bi ga nakon 3-5 godine trebalo izvaditi ili promijeniti jer na njima dolazi do taloženja kamenca, mogu puknuti i napraviti perforaciju uterusa. Ako se radi o ženama u perimenopauzi može se sačekati i godinu dana poslije zadnje menstruacije. Ako nema nikakvih smetnji moguće je nakon 3 godine zamijeniti IUU, tako što jedna izvadi a nova odmah stavi.

Najčešći problem kod korisnica IUU jesu produžene i obilne menstruacije, te premenstrualna i intermenstrualna krvarenja, koja se obično sama smiruju u prvih nekoliko mjeseci. Rijetke su situacije da se IUU mora ukloniti radi tih komplikacija. Osim toga, bolovi u u dnu stomaka mogu da se jave s vremena na vrijeme a oni su posljedica kontrakcija materice, te se mogu smiriti sa antiprostaglandinima (mefenaminska kise-lina, ibuprofen, diklofenak, aspirin, indometacin). Spontane ekspulzije su moguće u prvim mjesecima a kasnije su izuzetno rijetke.

Ozbiljne komplikacije su: vanmaterična trudnoća, perforacija uterusa, tuboovarijalni absces i peritonitis.

Mogućnost zanošenja nakon odstranjivanja IUU je pratkično nepromijenjena tako da preko 90% žena ostane u drugom stanju u prva tri mjeseca nakon ekstrakcije uloška.

Uspješna primjena zavisi od više faktora od kojih su najvažniji: vrijeme insercije, vrsta IUU, osobine korisnice, te iskustvo onoga koji preporučuje, bira, stavlja i vrši stalni medicinski nadzor. Generalno je pravilo da su ozbiljne komplikacije rijetke kod ispravno odabranih korisnica koje redovne dolaze na kontrole. Međutim, uprkos navedenim nedostacima IUU zauzima vodeće mjesto među privremenim metodama kontracepcije uz hormonsku kombinovanu kontracepciju a razlog tome je sigurna, jednostavna i jeftina zaštita neovisna o snošaju.

Sterilni Copper T je samo za jednokratnu upotrebu i ne smije se ponovo koristiti.

UPUTSTVO ZA KORISNICE

 1. Produžene i obilnije menstruacije, te oskudna krvarenja nakon odnosa i težeg fizičkog napora se mogu javiti u prvim mjesecima nakon postavljanja.
 2. Lagani bolovi u dnu stomaka slični menstrualnim se mogu pojaviti nakon postavljanja spirale, a posljedica su grčeva materice grčeva materice »koja želi» da strano tijelo izbaci. Obično se ti bolovi postepeno smiruju i postpuno nestaju nakon 3-4 mjeseca. Bolovi se mogu ublažiti sa antireumaticima tipa brufena ili aspirina.
 3. Nakon menstruacije provjeravati da li se konac pipa.
 4. Ne koristiti tampone za vrijeme menstruacije
 5. Prva kontrola nakon postavljanja intrauterinog uloška je nakon 4-6 nedjelja a sve ostale kontrole su svakih šest mjeseci.
 6. Zamjena IUU se vrši nakon 3 godine
 7. Vađenje spirale je najbolje vršiti prvi dan menstruacije
 8. Ljekaru se trebate javiti mimo redovne kontrole u uslučaju:
  • neuobičajenih bolova u dnu stomaka
  • bolova i krvarenja nakon spolnog odnosa
  • upornog vaginalnog iscjetka
  • vrlo oskudne menstruacije
  • kašnjenja menstruacije duže od 7 dana
  • ako planirate trudnoću

Autor teksta: Prof. A. Balić

Komentari

Share.