Sva djeca, kada se igraju, vole da se vrte ukrug! Da li je to opasno?

0

Omiljeni dio igre svakog djeteta jeste da se vrti,držeći se za ruke sa drugom djecom, prepuštajući se rukama odraslih, ili, jednostavno, sami vole da se kreću. Svijet tad izgleda mnogo drugačije. A da li im to treba braniti? Da li se negativno odražava na zdravlje djeteta?

 Bebe i deca uživaju u nošenju, ljuljanju, skakutanju, vrtenju
BEBE I DJECA UŽIVAJU U NOŠENJU, LJULJANJU, SKAKUTANJU, VRTENJU

Omiljeni dio igre svakog djeteta jeste da se vrti,držeći se za ruke sa drugom djecom, prepuštajući se rukama odraslih, ili, jednostavno, sami vole da se kreću. Svijet tad izgleda mnogo drugačije. A da li im to treba braniti? Da li se negativno odražava na zdravlje djeteta?

Stručnjaci sa portala “Trudnoća i zdravlje” savjetuju da djeci ne branite da se vrte, okreću, ljuljaju jer ona intuitivno rade vestibularnu stimulaciju! Vestibularna stimulacija unapređuje ravnotežu i orijentaciju u prostoru, može se sprovoditi kod beba u najranijem uzrastu i kod djece u periodu ranog razvoja. Zajednička integracija informacija iz čula dodira, proprioceptivnog i vestibularnog sistema, kao i čula vida, sluha, mirisa i ukusa, omogućavaju uspješno funkcionisanje u svakodnevnim aktivnostima.

Deca se rađaju s dobro razvijenim vestibularnim čulom, odgovornim za kretanje i ravnotežu
DJECA SE RAĐAJU S DOBRO RAZVIJENIM VESTIBULARNIM ČULOM, ODGOVORNIM ZA KRETANJE I RAVNOTEŽU

Djeca se rađaju s dobro razvijenim vestibularnim čulom, koji se nalazi u unutarnjem uhu i odgovorno je za osjećaj za kretanje i ravnotežu. Bebe i djeca uobičajeno uživaju u nošenju, ljuljanju, skakutanju, vrtenju, čime ujedno podstiču razvoj ovoga čula koje koordinira pokrete i ima važnu ulogu u mentalnom i neurološkom razvoju.

Da bi došlo do komunikacije govorom, potrebno je da se razvije neverbalna, koja se velikim dijelom zasniva upravo na iskustvima koje dobijamo kroz tijelo, svojim čulima. Djeca s oštećenjima u vestibularnom sastavu, često se suočavaju s poteškoćama u tzv. višim funkcijama, kao što je usvajanje jezika, pažnja, učenje…

Vestibularna stimulacija istovremeno je jedan od najboljih načina umirivanja vrlo male djece u situacijama napetosti, velikog uznemirenja, plakanja. Ona pomaže bebama da se umire i ostanu u stanju budnog praćenja zbivanja u okolini, tokom kojeg najviše uče. Naše biološke predispozicije u velikoj mjeri diktiraju osetljivost na različite informacije iz okoline. Neko bolje čuje, vidi, neko je spretniji, neko ima istančanije čulo mirisa, ukusa, dodira…

Vestibularna stimulacija je dobar način umirivanja vrlo male dece
VESTIBULARNA STIMULACIJA JE DOBAR NAČIN UMIRIVANJA VRLO MALE DJECE

Kako se sprovodi vestibularna stimulacija?

Blago ljuljuškanje lijevo-desno, za uzrast poslije jedne i po godine djeteta. U stojećem ili sjedećem stavu, dijete blago odgurujete lijevo i desno, tako da ne padne nego se samo vrati u stabilan položaj.

Ljuškanje nogu. Za uzrast od 6 mjeseci i nadalje. U ležećem položaju noge djeteta savijene u kuku i koljenu, oslonjene na stopala, obje istovremeno pomjerati lijevo-desno.

Vežbe rotacije glave pre vertikalizacije kod djece koja dugo leže, za uzrast djeteta poslije prve godine i nadalje. U slučajevima kada dijete dugo leži, prije nego se pridigne, šakama blago rotirati glavu lijevo pa desno, nekoliko puta, kako dijete ne bi pri ustajanju u vertikalan položaj, izgubilo ravnotežu.

Ljuljanje u ćebetu ili  prostirci levo-desno može se sprovoditi u najranijem uzrastu, od prvog  meseca
LJULJANJE U ĆEBETU ILI PROSTIRCI LIJEVO-DESNO MOŽE SE SPROVODITI U NAJRANIJEM UZRASTU, OD PRVOG MJESECA

Ljuljanje u ćebetu ili nekoj prostirci lijevo-desno može se sprovoditi u najranijem uzrastu bebe od prvog mjeseca pa na dalje. Bebu (ili dijete) postavite u sredinu ćebeta ili prostirke, kao da je u gnjezdu i sa drugom osobom koja drži drugi kraj ćebeta ili prostirke, sinhrono, blago njišite-ljuljajte dijete.

Položaj gnjezda. U periodu vaše trudnoće, beba je za vrijeme svog razvoja zaštićena i sigurna u ograničenoj sredini materice i kada pravi pokrete svojim ekstremitetima, uvijek naiđe na prepreku ili granicu. Zato, nakon rođenja, naročito u toku sna, kada napravi neki nagli pokret i ne naiđe na granicu budi se i počinje da plače. Potrebno je tada napraviti položaj gnjezda tako što će se dijete ograničiti jastukom za dojenje (ima izgled velike, dugačke debele zmije) počev od glavice sa zadnje strane duž kičmenog stuba preko karlice, nogica, tabana i sa prednje strane malo odmaknuti, kao da je djete u jajetu, tj. u gnjezdu. Ovaj položaj daje mu osećaj sigurnosti i zaštite, pri naglim pokretima neće se buditi, jer će imati osjećaj da je i dalje kod mame u stomaku. Ako nemate jastuk za dojenje mogu se koristiti urolani peškiri, prostirke i sl.

Izvor: trudnocaizdravlje.rs

Komentari

Share.