fbpx

Šta da radimo kada u dječjem govoru zafali “R”

0

Roditelji bi trebalo da se zabrinu tek ako dijete do pete godine ne počne pravilno da izgovara riječi koje sadrže glas R…

Liba libi glize lep – reći će mališan koji ima problema sa izgovaranjem glasa R. Ipak, roditelji bi trebalo da se zabrinu tek ako dijete do pete godine ne počne pravilno da izgovara ove riječi.

Nepravilna artikulacija je poremećaj kada u govoru nedostaju pojedini glasovi, poput LJ, R, Đ, Ž, DŽ, S, Z, C… Tako dijete može da izgovara glas, ali sa nezadovoljavajućim kvalitetom, da ga u riječima izostavlja ili da mijenja nerazvijeni glas sa nekim koji zna da izgovori.

Izgovarajte riječi pravilno

“Dijete koje ima tri godine trebalo bi ispravno da izgovara vokale i glasove J, V, F, H, K, G”, navodi logoped Dušan Trbojević i dodaje “Sa četiri godine glasove L, Č, DŽ, Š , Ž, S, Z, C, Ć, Đ. Glas R toleriše se do pete godine, a glas LJ i kasnije. Ipak, zbog nepravilnog govora dijete često može da bude izloženo podsmijehu i ruganju od strane vršnjaka, pa ponekad gubi volju i interesovanje za igru i učenje, povlači se iz društva. Također, kada pođe u školu ono čini česte greške u pisanju i čitanju, izostavlja slova čije glasove ne izgovara ili ih zamjenjuje drugim.”

Da bi pospiješili pravilan izgovor, Trbojević savjetuje roditeljima da se obraćaju mališanu samo punim rečenicama, izgovarajući riječi pravilno, kako bi glasovi bili čisti, jasni i precizno artikulisani. Ton govora bi trebalo da bude topao i prijatan i da ni u kom slučaju ne podražavaju nepravilan govor.

Vježbe

Mame i tate mogu da vježbaju pravilan izgovor sa djetetom, a logoped savjetuje:

“Prvo se vježba nedostajući glas u izolovanom obliku, a zatim u besmislenim slogovima poput – ča, če, čo, ču… Potom se obrađuju riječi gdje je glas Č na početku, u sredini i na kraju riječi, a poslije toga rečenice koje su prezasićene tim glasom – čika čita, mače čuči…

Izvor: NOVOSTI.RS

Komentari

Share.