Povišen pritisak majke tokom trudnoće smanjuje IQ djeteta

0
Kognitivne sposobnosti oko 400 osoba su ispitane kada im je bilo 20 godina, što je ponovljeno kada su napunili 69 godina.

Osobe čije su majke za vrijeme trudnoće imale povišen krvi pritisak su imali slabije rezultate tokom oba ispitivanja. Također su tokom godina pokazali veći gubitak kognitivnih sposobnosti.

Naučnici pretpostavljaju da povećan krvni pritisak mijenja stanje u maternici, što usporava razvijanje fetusa.

Katri Raikonen, vođa istraživanja sa Univerziteta u Helsinkiju u Finskoj, je rekao: “Visok krvni pritisak i neka druga stanja povezana sa njim, kao što je predeklampsija, stvaraju komplikacije u oko 10 posto trudnoća i mogu utjecati na uslove u maternici. Naše istraživanje pokazuje da je čak i gubitak moći razmišljanja u kasnijim godinama nastao za vrijeme prenatalnog perioda kada se dešava većina razvoja strukture mozga”.

Naučnici su u istraživanje uključili osobe rođene u Finskoj između 1934. i 1944. godine, u čijim medicinskim kartonima je zabilježen i krvni pritisak majke.

Rezultati su pokazali da osobe čije su majke imale povišen krvi pritisak u prosjeku dobijaju 4,36 poena manje na IQ testovima. Ove osobe su najveće probleme imale sa matematičkim problemima.

Komentari

Share.