Mortalitet i morbiditet vezani za HTA

0

Hipertenzivni poremećaji vodeći su uzrok smrtnosti trudnica, zajedno sa tromboembolizmom, hemoragijama i neopstetričkim ozljedama. Fetalne komplikacije mogu biti: abrupcija placente, intrauterina retardacija rasta, prematurni porođaj i intrauterina smrt fetusa. Hipertenzija prije trudnoće ili tokom rane trudnoće povezana je s dvostruko većim rizikom za razvoj gestacijskog dijabetesa u odnosu na opću populaciju.

U nekim slučajevima zna biti teško odrediti da li je HTA postojala i prije 20-te sedmice gestacije, naročito ako nema podataka o ranijim mjerenjim arterijskog tlaka. Općenito, preeklampsija je rijetkost prije III trimestra i pojava prije 20. sedmice skoro uvijek je povezana s hroničnom HTA.

            Sekundarna hipertenzija najčešće je povezana sa znacima primarne bolesti:

  • centripetalna gojaznost, bafalo-grba i/ili široke purpurne abdominalne strije sugeriraju višak glukokortikoida,
  • sistolički šum nad abdomenom ili nad renalnim ložama sugerira stenozu renalne arterije,
  • radiofemoralno kašnjenje pulsa ili smanjen intenzitet pulsacija u nogama u odnosu na ruke sugerira koarktaciju aorte,
  • klinički znaci mogu demonstrirati hipertireozu, hipotireozu ili višak hormona rasta.

Sekundarna hipertenzija renalnog porijekla može biti porijekla parenhimne bolesti bubrega (npr. policistični bubrezi, glomerularna ili intersticijska bolest), ili renovaskularna (stenoza renalne arterije, fibromuskularna displazija). Endokrina sekundarna hipertenzija može biti posljedica adrenokortikosteroidnog ili mineralokortikosteroidnog viška, feohromocitoma, hiper- ili hipotireoze, viška hormona rasta, hiperparatireoidizma itd [7]. Vaskularna je najčešće posljedica koarktacije aorte. Jatrogena se u ovoj dobi javlja najčešće zbog korištenja peroralnih kontraceptiva. Dijagnostiku i tretman u ovim slučajevima treba usmjeriti na primarnu bolest.

Hronična HTA može pokazivati i znake oštećenja pojedinih organa ili organskih sistema:

  • četvrti srčani ton nije normalan nalaz u trudnoći, sugerira hipertrofiju LV ili dijastoličku disfunkciju zbog preeklamptičkog vazospazma,
  • bilo kakav trajni galopni ritam u trudnoći je patološki; ako se nađe, preporučuje se ehokardiografska evaluacija (blagi i intermitentan treći srčani ton je, međutim, skoro uobičajen u trudnoći),
  • retinalne promjene u trudnoći moraju se notirati,
  • šum nad karotidnim arterijama može reflektirati aterosklerozu zbog dugotrajne HTA.Piše: Prof.dr.sc.med. Jasmin Čaluk

Komentari

Share.