fbpx

Internacionalna obuka za dule u Tuzli, 04.-06.maj 2018.

0

NVO Prirodan Porod treću godinu zaredom organizira obuku za dule. Ove godine obuka se održava u Tuzli, za razliku od prethodne dvije kada je održana u Sarajevu. Tuzla je prepoznata kao idealan grad za to jer ima dva porodilišta, privatno i državno, koje omogućavaju porodiljama da sa sobom povedu osobu od povjerenje kao svoju podršku, pa tako i dulu. To nije slučaj ni u Sarajevu, ni u mnogim drugim gradovima u državi, koje onemogućavaju dulama a vrlo često i muževima, da prate  porodilje i da im budu podrška.

           Dula je naziv osobe koja je kontinuirana podrška trudnicama i porodiljama, dio tima oko porodilje koja kao nemedicinsko osoblje doprinosi njenoj emocionalnoj, fizičkoj i psihičkoj dobrobiti. Kontinuirana podrška porodilja je prepoznata kao realna potreba svake trudnice te je uvrštena u zvanične smjernice perinatalne njege koju objavljuje Svjetska zdravstvena organizacija i FIGO (Internacionalna federacija ginekologa i akušera). Također, naučno su dokazani benefiti poroda sa podrškom u smislu smanjena stope carskog reza za 28%, epiduralne anestezije za 9%, dripa za 31% te povećanje vjerovatnoće za spontani vaginalni porod za 12%. Dula je profesionalna podrška i nije dio osoblja porodilišta,što pridodaje njenom značaju i efikasnosti.

       Trodnevna dula obuka nudi priliku svim ženama koje žele da postanu dula, kvalitetnu edukaciju od strane DONA certificirane predavačice iz inostranstva. Trenutno ima dvadesetak dula u nekoliko gradova BiH i planiran je rast ovog broja jer za to postoji potreba. DONA (Doulas of North America) je najstarija krovna organizacija za dule koja okuplja 12000 dula širom svijeta i nudi programe edukacije za nove dule, koje je naše udruženje odlučilo da učini dostupnim i u BiH. Radujemo se što će ovogodišnjoj dula obuci prisustvovati žene i iz drugih gradova, poput Sarajeva i Gračanice.

Više informacija o udruženju i obuci na:

www.prirodanporod.com

https://www.facebook.com/events/127460268088758/

Komentari

Share.