Fimoza kod dječaka

0

Fimoza (grč., sputanost) predstavlja suženje kožice (prepucija) penisa, zbog čega se kožica ne može prevući preko glavića (glansa) penisa. Osim »prave «, prirođene fimoze, koju ima približno 2% muškaraca, postoje još i relativna fimoza, kod koje je prevlačenje kožice moguće, ali otežano, te stečena fimoza, nastala kao posljedica kronične upale ili traume.

Važno je znati da postoji i tzv. fiziološka fimoza, koja može trajati sve do treće godine života (dok god dijete koristi pelene) i koja predstavlja zaštitu od utjecaja amonijaka iz mokraće. Prilikom održavanja higijene muškog dojenčeta, odnosno kupanja u toploj vodi, potrebno je svaki put lagano povući kožicu preko glavića, kako bismo potpomogli prirodan proces odvajanja kožice od glavića. Osobitu pozornost treba posvetiti dječjim kupkama i sapunima koji se koriste u održavanju higijene, jer neka od tih sredstava mogu iritirati kožicu, što se dodatno komplicira upalom i dovodi do stvaranja priraslica između kožice i glavića, odnosno uzrokuje stečenu fimozu.

U trećoj godini života približno 50% dječaka još uvijek ima fiziološku fimozu, ali ako ona ostane i nakon te dobi, potrebno se posavjetovati s dječjim urologom. Međutim, ako se primijeti da dijete otežano mokri, mokri u tankom mlazu te ako se pri mokrenju stvara balončić ispod kože na glaviću penisa, nužno je hitno se javiti dječjem urologu. Dosadašnja istraživanja pokazala su da kožica (prepucij) glavića olabavi s vremenom te da se tijekom puberteta i kasnije spontano širi, tako da fimozu nije nužno odmah rješavati kirurškim zahvatom, a pri svakom tuširanju preporučuje se nastaviti s laganim prevlačenjem kožice preko glavića penisa.

U slučaju da se fimoza dodatno komplicira čestim upalama (balanitis) te ako ona postoji i nakon 18. godine, potrebno je napraviti kirurški zahvat koji može biti poštedan, tako da se prepucij sačuva u cijelosti ili djelomično (tzv. prepucioplastika), ili radikalan (obrezivanje ili cirkumcizija). Nasilno prevlačenje kožice preko glavića nije dopušteno jer se kožica može »zaglaviti«, što izaziva pritiskanje krvnih žila te dolazi do oticanja glavića i kožice, odnosno nastaje parafimoza. Parafimoza je stanje koje zahtijeva hitnu urološku intervenciju!

Komentari

Share.