fbpx

Dječji vrtić „Pony“

0

Dječji vrtić „Pony“ je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Općine Centar, Sarajevo.

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, poštivanju prava djeteta i razvoju odgovornosti te pravovremenom i fleksibilnom uvažavanju individualnih potreba djeteta. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

NAŠA VIZIJA
Vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju.
Kurikulum dječjeg vrtića Pony usklađen je sa zahtjevima sadržanim u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te je temeljen na navedenim polazištima, vrijednostima, načelima i ciljevima. Kurikulum dječjeg vrtića polazi od humanističko-razvojne koncepcije te tzv.nove paradigme djetinjstva iz koje proizlazi slijedeće:

 • dijete je osobnost već od rođenja i treba ga ozbiljno shvaćati i poštovati;-
 •  dijete nije objekt u odgojnom procesu, već je socijalni subjekt koji participira konstruira i, u velikoj mjeri, određuje svoj vlastiti život i razvoj
 • djetinjstvo nije samo pripremna faza za budući život, već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i svoju kulturu
 •  djetinjstvo je proces socijalne konstrukcije, koji djeca i odrasli zajednički izgrađuju;
 • djetinjstvo je proces koji se kontekstualizira uvijek u relaciji s određenim prostorom, vremenom i kulturom te varira s obzirom na različitost uvjeta i kulture u kojima se događa. Stoga, kao što ne postoji univerzalno dijete, ne postoji niti univerzalno djetinjstvo

NAŠA POVIJEST
„PONY“ je registrovana predškolska ustanova,  osnovana  25. maja 2011. u Alipašinoj ulici 37. u Sarajevu. U ustanovi aktivno djeluje 13 uposlenika različitih struka kao što su odgajatelji, pedagozi, socijalni radnici i medicinske sestre. Vrtić je otvoren svaki radni dan od 06:30 do 18:00h, osim vikenda i nudi programe cjelodnevnog  i poludnevnog boravka. Jelovnik vrtića sastoji se od pet svakodnevnih obroka, kao što su doručak, voćna užina, ručak, užina i pomoćna posljepodnevna užina.

 Formirano je četiri odgojno- obrazovne grupe:                         

 1. Jaslička odgojna grupa: 6 mj. – 3 godine;
 2. Mlađa odgojna grupa: 3. – 4. godine;
 3. Srednja odgojna grupa: 4. -5. godine;
 4. Starija odgojna grupa: 5.-6. godine.

Pružamo i usluge prijevoza djece, kao i dodatne radionice – ples, muzika i engleski jezik. U sklopu vrtića se nalazi privatno dvorište, uređeno i prilagođeno dječijem uzrastu za svakodnevni boravak djece na zraku. Najzastupljeniji je cjelodnevni boravak i rad je na osnovu Primarnog programa zakonskog i izdatog od Ministarstva odgoja i obrazovanja. U rad su uključene vanjske aktivnosti, izleti, radionice za djecu i roditeljski sastanci.

NAŠE VRIJEDNOSTI
Stručni rad u Dječjem vrtiću “Pony” označava dugogodišnje strpljivo i sustavno podizanje razine stručne kompetencije svih zaposlenika, kako odgojitelja, tako i odraslih koji rade za djecu. Najvažniji dio stručne kompetencije je razumijevanje i prihvaćanje vrijednosti humanističko-razvojne koncepcije rada sa djecom i odraslima, te stjecanje znanja i vještina za njihovo provođenje u praksi.

Posebna znanja:
Svi odgojitelji su dodatno educirani i kontinuirano se usavršavaju u znanjima i vještinama koje neposredno i posredno preveniraju neprihvatljiva ponašanja djece:

 • Primjena komunikacijskih tehnika

Kako su odgojne situacije u pravilu situacije susretanja odraslih sa djecom, tako su slušanje, govorenje i druge tehnike komuniciranja, kao socijalna ponašanja usmjerena prema djeci, u središtu naše stručne pozornosti već gotovo dva desetljeća. Korištenje i usavršavanje komunikacije prihvaćanja, važan je dio stručne kompetencije odgojitelja.

 • Primjena Integralne metode u radu sa djecom i njihovim roditeljima

Integralna metoda za rad sa predškolskom djecom i njihovim roditeljima temelji se na kreiranju, stvaranju i održavanju ukupnog konteksta vrtića – prostor, aktivnosti, odnosi, u kojem svi sudionici (djeca, njihovi roditelji, odgojitelji i ostali odrasli koji rade za djecu) kvalitetno zadovoljavaju svoje potrebe, uče i uživaju svoja prava i poštuju tuđa.

 • Rad sa djecom na razumijevanju ljudskih potreba i dječjih prava, te nenasilnom rješavanju sukoba

Poučavajući dijete kako će zadovoljiti svoju potrebu, a ne ugroziti potrebu druge osobe, poučavamo ga odgovornosti za sebe i za odnos sa drugima, odnosno osnovnim humanističkim i demokratskim vrijednostima. Posebna znanje o potrebama i vještine “jezika prihvaćanja” imaju i svi odrasli koji u vrtiću rade za djecu. Vrhunac stručnog djelovanja nam je poštivanje potreba i prava svakog djeteta i njegovanje dijaloga između vrtića i roditelja o međusobnim pravima i obvezama u odnosu na dijete. Takav rad sa svim sudioniocima konteksta vrtića, osigurava djetetu zdravo okružje – eko-okružje – u kojem ono može slobodno biti dijete: radosno i tužno, brzo i sporo, tiho i glasno, zaigrano i ozbiljno…. zadovoljavati kvalitetno svoje potrebe i živjeti svoja prava.

Uz probrane poruke koje dajemo djetetu: verbalno, neverbalno, prostorom… – uz tu zdravu psihičku hranu i psihičko zdravlje – kontinuirano dajemo posebnu stručnu i ljudsku pozornost i kvaliteti prehrane, zdravlju i sigurnosti djeteta.

Vrtić ima kompletan stručni tim: Odgajatelja, pedagoga, psihologa, zdravstvenih i socijalnih radnika.

KONTAKT:

ULICA : ALIPAŠINA 37

OPĆINA CENTAR, SARAJEVO

KONTAKT BROJ: 033/205-532

RADNO VRIJEME VRTIĆA:

PONEDJELJAK-PETAK 06:30 – 18:00 SATI

(vrtić radi tokom cijele godine, nema kolektivnih godišnjih odmora).

Službena stranica Vrtića Pony

http://www.pony.ba/

Facebook stranica

https://www.facebook.com/vrticpony/?ref=br_rs

Facebook grupa

https://www.facebook.com/groups/142574659106160/

This slideshow requires JavaScript.

Komentari

Share.