fbpx

Dječiji vrtić Sunce

0

O NAMA

P.U. – Dječiji vrtić “Sunce”  je predškolska ustanova u privatnoj svojini, formirana kao odraz potrebe i želje sve većeg broja roditelja da se njihova djeca uključe u organizovan predškolski odgoj i obrazovanje.

Stručan kadar koji realizira odgojno-obrazovni rad u vrtiću “Sunce”, raznovrsni kreativni, edukativni i rekreativni programi, atraktivna lokacija, te prostor namjenski opremljen za smještaj i rad sa djecom predškolskog uzrasta, temelj su i polazna osnova za daljnje uspješno funkcionisanje vrtića “Sunce”, te njegovo kvalitetno integrisanje u jedinstven odgojno-obrazovni sistem u našoj državi.

Mi nastojimo da doprinesemo ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja, a to je svestrani razvoj ličnosti, njeno osposobljavanje za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.            Naše ambicije i planovi su da djeci obezbijedimo najviši nivo vaspitanja, kulture i obrazovanja, kroz igru, pjesmu i druženje, što podrazumijeva kreativno i stručno osmišljene programe predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i školicu engleskog jezika.

U našem vrtiću posebna pažnja je posvećena dječijoj ishrani. Ishrana je bazirana na kvalitetnim, svježim namirnicama. Roditelji dobijaju jelovnik na početku radne sedmice, tako da imaju kompletan uvid u ishranu njihovog djeteta za cijelu sedmicu. Strogo se vodi računa o ishrani djece, o tome da djeca dobijaju kvalitetne obroke, da unose sve ono što im je potrebno za pravilan rast i razvoj njihovog organizma.

      ZAPOSLENI

Zaposleni u našoj ustanovi jednako su posvećeni timskom i individualnom radu sa djecom. Svako dijete posmatramo kao individuu i u odnosu na njegove spoznaje, fizičke i emocionalne potrebe, izgrađujemo poseban vaspitni i obrazovni prilaz.
Uz mlad i stručan kadar, pun znanja i ljubavi za svoj poziv, djeca lakše spoznaju sebe, svoju okolinu, upoznaju početne pojmove muzičkog, likovnog, fizičkog obrazovanja i stiču znanja o tradiciji, ljubavi i lijepom ponašanju. Kroz igru usvajaju i osnovne pojmove engleskog jezika. Vaspitno-obrazovnim radom podstiče se njihov ukupan psihofizički razvoj, razvoj motorike, kreativnost, razvoj govora, omogućuje sticanje higijenskih navika i socijalizacija.

Naše odgajateljice su odgovorne, pozitivne, kreativne i pune entuzijazma. Uživaju u radu sa djecom, njihovom vaspitanju, razvijanju i sreći. Mi često kažemo da smo mi jedna velika porodica, vrtić pun ljubavi i topline.              Mi želimo da dijete:

 • doživi vrtić kao sigurno, ugodno i zanimljivo mjesto
 • razvija identitet i individualnost
 • prihvati i zavoli drugu djecu i stekne prijatelje
 • nauči mnoge važne stvari koje ga zanimaju
 • nauči biti samostalno u svemu za što je spremno
 • bude otvoreno, komunikativno, kreativno
 • maksimalno razvije sve svoje sposobnosti
 • poštuje sebe i druge

Djeca su veoma radoznala i željna učenja i novih saznanja. Naš program pruža aktivnosti i okruženje koje motiviše djecu da istražuju, ispituju i razmišljaju. Omogućujemo djeci da se igraju i da biraju aktivnosti koje odgovaraju njihovim interesovanjima. U okruženju koje je bezbjedno, pozitivno i puno poštovanja, pružamo djeci mogućnost da uče i njeguju ljubav prema učenju, grade sampouzdanje, prijateljstva i postave važne osnove za dalje mentalno, tjelesno i socijano – emocionalno razvijanje.

PROGRAM RADA

Program rada se ostvaruje kroz:

– poludnevni boravak

– cjelodnevni boravak djece.

Program obuhvata:

 • Edukaciju i rad sa djecom vrtićkog uzrasta
 • Njegu djece
 • Pripremni predškolski program, koji olakšava djetetu polazak u školu, ali predstavlja i osnovu za dalji život u društvu

Predškolska ustanova – Dječiji vrtić „Sunce“ obavlja svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi početkom svake pedagoške godine. Program vrtića „Sunce“ je podjeljen po mjesečnim temama i sedmičnim cjelinama. Mjesečne teme su veoma interesantne i zabavne za djecu. Naše odgajateljice prave sedmične planove sa aktivnostima koje promovišu učenje kroz zabavu i igru, a pažljivo su organizovane i adaptirane potrebama svake grupe i svakog djeteta ponaosob. Svakog dana postoji mješavina fizičkih aktivnosti, igre i učenja kroz zabavu. Program se obrađuje po centrima interesovanja za svaku uzrastnu grupu.¸Rad je u malim grupama, a posebna pažnja se posvećuje usvajanju engleskog jezika, kao prvog stranog jezika. Na kraju školske godine roditelji dobijaju izveštaj o pređenim programskim cjelinama u okviru osnovnog programa.

U okviru naše ustanove orgranizuje se i pripremni predškolski program. Kroz realizaciju pripremnog predškolskog programa nastavljamo da dajemo doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocionalne, intelektualne zrelosti i motivacije za učenje kod djece.

Mi smo vrtić jednakih prava i šansi za svu djecu bez obzira na jezik kojim govore, njihovu boju kože ili psiho-fizičke osobine.

Odgojno – obrazovni rad realizira se kroz sljedeće organizacione forme rada:

            Samostalne aktivnosti po dječijem izboru

Naglasak je na dječijem samostalnom izboru aktivnosti, igre, prostora, samostalnom opredjeljenju za individualnu ili grupnu igru.

            Usmjerene aktivnosti

Prema Primarnom programu odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolskog uzrasta usmjerene aktivnosti predstavljaju poseban vid učenja djece u predškolskoj ustanovi. Uticaj odgajatelja u ovim aktivnostima je direktan i ogleda se u okupljanju jedne grupe djece oko unaprijed planirane teme kroz aktivno učešće djece.

           Kombinovane aktivnosti

Sastoje se iz samostalnih aktivnosti po izboru djece i usmjerenih grupnih i individualnih aktivnosti.

Na osnovu godišnjeg programa rada, u svojoj organizaciji rada vrtić “Sunce” slijedio je sljedeće oblasti odgojno-obrazovnog rada:

 • Fizički razvoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj – jačanje tjelesnog i mentalnog zdravlja (stvaranje i razvijanje navika lične higijene, ovladavanje prostorom) i socijalno-emocionalni razvoj

 • Razvoj fine motorike – najveća pažnja je usmjerena na koordinaciju i razvoj mišića fine motorike.
 • Razvoj krupne motorike – ples i pokreti
 • Socio – emocionalni razvoj

Upoznavanje okoline – sticanje neophodnih iskustava i formiranje osnovnih pojmova iz oblasti saobraćaja, pojmovanje karakteristika grada u kome dijete živi, snalaženje u prostoru, škola lijepog ponašanja i manira za stolom.

 • Razvoj govora i komunikacije – priče, grafomotorika, pjesme, recitacije, rime – podržavanje razvoja komunikacije
 • Spoznajni razvoj

            Razvijanje početnih matematičkih pojmova – najveća pažnja je usmjerena na sortiranje, mjerenje, brojanje, šablonske nizove

 • Razvoj stvaralaštva

– Likovni odgoj;

            – Muzički odgoj;

Upoznavanje kulturnog naslijeđa i tradicije – razvijanje i poštovanje elementarnih životnih i  porodičnih vrijednosti, kao i pripadnosti kulturi i tradiciji svoga naroda i njihovim povezanostima sa drugim tradicijama i kulturama.

Osim redovnih aktivnosti, radimo dosta i kreativnih radionica. Mi u našem dvorištu sami sadimo cvijeće jer volimo prirodu i brinemo o njoj, pravimo zimnicu, Novogodišnje kolače, izrađujemo nakit… Nedavno smo ostvarili saradnju sa kompanijom Kenn Art d.o.o. Sarajevo, koja je ovlašteni zastupnik za JumpingClay glinu u BiH, te se svakog četvrtka u našim prostorijama održavaju kreativne radionce modeliranja sa JumpingClay glinom.

Velika prednost lokacije vrtića ‘’Sunce’’ jeste velika zelena površina koja nas okružuje, kao i veliki park u blizini, tako da  djeca imaju priliku (izuzev loših vremenskih uslova) da svakodnevno borave na čistom zraku. Pored toga, imamo svoj ograđeni prostor, tako da djeca koja borave u vrtiću imaju sopstveni vanjski prostor za igru i rekreaciju. Igre na otvorenom su uvijek vesele i u njima mnogo uživamo. Svakog drugog petka održavamo takmičarske igre pod sloganom „Važno je učestvovati“. Dijelimo se u dva tima, crveni i plavi, a pobjednički tim na kraju dobija medalje. Djeca pokazuju izuzetan takmičarski duh, međusobnu kooperativnost i izrazito poštovanje prema protivniku.

IZLETI I POSJETE

Izleti su izuzetno važan dio našeg programa. Vrlo pažljivo planiramo izlete i cilj nam je da djeca iskuse i uživo dožive ono o čemu uče u vrtiću. Također, smatramo da je djeci potrebno da upoznaju svoje okruženje i da dožive kako pojedine stvari funkcionišu van vrtića i da budu aktivni članovi zajednice u kojoj žive. Izleti su izvanredna prilika da djeca iskuse i nauče nešto novo. Pažljivo su planirani i prilagođeni djeci od 3 do 7 godina.

Volimo i životinje pa ih rado obilazimo u Pionirskoj dolini, posjećujemo konjičko – rekreativne centre, a nedavno smo realizirali jako poučnu i zanimljivu radionicu sa Predstavništvom Fondacije Dogs Trust u BiH. Radionica se sastojala iz nekoliko interesantnih aktivnosti koje djeca vole i to kroz obrađivanje niza važnih tema koje pomažu izgradnji pozitivne veze između životina i ljudi, kao i sigurnosti djece u okruženju sa psima.

KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI

Saradnja sa društvenom sredinom, kulturna i javna djelatnost

Mi razumijemo našu odgovornost da inspirišemo promjene kroz naše riječi i akcije. Sarađujemo sa drugim školama, vrtićima, pozorištima i muzejima, kako bismo obezbijedili najbolje moguće iskustvo za naše mališane.

Odgojno-obrazovni sadržaji koji se primjenjuju u radu sa djecom u Predškolskoj ustanovi “Sunce”, prilagođavaju se državnim i međunarodnim praznicima, te su u tom pravcu realiziraju sljedeće aktivnosti kao što su:

–           Odlasci u pozorište;

–           Odlasci u kino;

–           Odlasci u muzeje;

–           Obilježavanje Dječije nedjelje;

–           Obilježavanje „Sedmice mira“

–        Priredbe povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, Novogodišnjih praznika, Dana državnosti BiH, Dana žena, Dana ustanove;

–       Završna priredba za kraj školske godine – trenutak kada dijelimo zajednički ponos i radost što su to baš naša djeca. Završna priredba je veoma značajan događaj za djecu, roditelje i odgajateljice, jer u njihovoj pipremi učestvuju svi zajedno od početka do kraja školske godine.

–       Svake godine priređujemo “Maskenbal”- zabavu povodom “Dana dječije radosti”, kada se djeca maskiraju u najdraže likove i uživaju u zabavi;

–         Organizujemo dječije rođendanske zabave;

–        Aktivno  se uključujemo u kulturne manifestacije koje Pedagoški zavod planira za predškolski uzrast, kao što je Revija kulturno – umjetničkog stvaralaštva djece predškolskog uzrasta;

–           Odlasci na izlete u prirodu

Neke od posjeta koje su nedavno realizirane u našoj ustanovi:

 • Stomatolozi dr. Ida Pačariz Kadrić i dr. Ilma Pačariz koje su nas najprije upoznale sa instrumentima za pregledanje zubića, te zatim razgovarale o važnosti higijene zubića i redovitog odlaska stomatologu. Na kraju posjete, svi su dobili diplomu za zdrav i sjajan osmijeh.
 • Novinari RVB Radia sa kojima smo snimili emisiju „Maštalica“ na temu „Šta je to ljubav?“
 • Balerine Narodnog pozorišta Sarajevo, Tamara Ljubičić, Ana Kuzmanović i Zulejha Kečo, koje su nam na zanimljiv način približile balet kao umjetnost.
 • Vatrogasac iz Udruženja za zaštitu od požara i zaštitu okoliša „Mali vatrogasci“ , koji nas je upoznao sa ovim humanim zanimanjem.
 • Mađioničar iz udruženja Party Time BiH, koji nas je oduševio predstavom „Svijet čarolije“ i zanimljivim mađioničarskim trikovima.
 • Stomatolog dr. Selma Zilić“ koja nam je približila zanimanje stomatologa na dječiji i maštovit način. Demonstrirala nam je pravilan način pranja zubića, te objasnila važnost održavanja zubne higijene, kao i zdrave ishrane. Na kraju posjete, dr. Zilić je izvršila pregled svakog djeteta i dala svoje stručno mišljenje na stomatološkim listićima koji su predati roditeljima.
 • Muzički umjetnici – Adnan Ahmedić, klasični gitarista i Samuel Brandao Marques,klarinetista, koji su za nas izveli mini koncert klasične muzike.
 • Studenti Medicinskog fakulteta Sarajevo – radionica povodom Svjetskog dana zdravlja – važnost lične higijene;

Znamo šta je lijepo ponašanje, rado pomažemo jedni drugima, učimo, istražujemo i sa osmijehom čekamo svaki novi dan. Pjevati, plesati, recitirati i glumiti znamo i na taj način publiku osvajamo“.                   

Mi smo Sunca u „Suncu“.

 KONTAKT

Adresa: Sutjeska br. 1 (u dvorištu Druge gimnazije)

              71 000 Sarajevo

              Bosna i Hercegovina

Tel.:   +387 33/ 586 – 365

E-mail: vrtic.sunce@gmail.com

Facebook page: Vrtic SUNCE, Predskolska ustanova Sarajevo

 • Radno vrijeme vrtića je od 07:00h do 17:00h
 • Vrtić radi tokom cijele godine, osim za vrijeme državnih praznika

Komentari

Share.