Pregledate: Prenatalna briga

Prenatalna briga
Rh- FAKTOR

Bolest izazvanu Rh-inkomaptibilnim faktorom danas možemo spriječiti. Otprilike 85% stanovništva bijele rase, imaju rezus faktor u krvi. Onaj ko ima…