Pregledate: Beba

Beba
Temperatura kod djece

Različiti poremećaji zdravstvenog stanja kod djece manifestuju se povišenom temperaturom. Povišena temperatura samo je simptom koji ukazuje da se u…