Pregledate: Novorođenče

Beba
Neurorizično dijete

Sve se češće susrećemo s pojmom neurorizika, odnosno s djecom koja su neurorizična i koja zbog ranih oštećenja mozga imaju poteškoće u…

1 2 3 12